Shërbimet residenciale

OFERTA PËR SHËRBIME TË INTERNETIT BANDWIDTH ÇMIMI BAZË TVSH (16%) TOTALI Broadband Internet ( 2Mbps ) 6.90€ 1.10€ 8.00€ Broadband...

Shërbimet residenciale

Shërbimet residenciale

OFERTA PËR SHËRBIME TË INTERNETIT BANDWIDTH ÇMIMI BAZË TVSH (16%) TOTALI Broadband Internet ( 2Mbps ) 6.90€ 1.10€ 8.00€ Broadband...

Shërbimet për biznese

Shërbimet për biznese

ANTENË DHE FIBËR Kujtesa ofron shërbime me anë të antenës për biznese të vogla dhe të mesme, dhe gjithashtu kyçje me anë të teknologjisë fiber optic, për biznese të...

Shërbimi IPTV

Shërbimi IPTV

OFERTA PËR SHËRBIME TË IPTV-SË PLATFORMA KANALE IPTV BOX ÇMIMI 6 MUJORI I PARË ÇMIMI VITI I PARË IPTV...

Shërbimet Duo

Shërbimet Duo

OFERTA PËR SHËRBIME TË INTERNETIT BANDWIDTH ÇMIMI MUJOR ÇMIMI VJETOR Internet – 2 Mbps 8.00€ 84.00€ Internet – 10...